Generalforsamling 2016

20 March 2019

Årets generalforsamling afholdes Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 19, Træningslokale, Idrætscenter Vest.

Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen under punkt 5 skal iflg. Vedtægternes §13, være skriftlige og være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes pr. e-mail til foreningens officielle mail adresse: kontakt@holstebrobueskytteforening.dk eller til formanden Mads Miltersen mads@miltersen.dkDagsorden

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Pieter Mogree og Bente Bogh. Bente modtager genvalg.
 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 8. Eventuelt.

 

Uddeling af ”Silkeborg-pokalen” skal foretages af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Pokalen skal uddeles til:
¨En person som har gjort et godt stykke arbejde for foreningen, lavet et godt resultat, eller sørget for hæder eller god omtale af foreningen¨. 

Til brug for bestyrelsens beslutning kan navne bringes i forslag. Navne og skriftlig begrundelse, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge arbejdet med opførelse af ny skydepavillon/klubhus på udendørsbanen.

Følgende punkter vil blive behandlet:

 • Renovering af måtter
 • Oprydning
 • Nøglepolitik, sikkerhed og tyveri.

 

Der vil blive budt på kaffe/te/sodavand og kage.

Mød op og kom med dine ideer, til at gøre foreningen attraktiv.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening