Referat generalforsamling - Onsdag d. 31. januar

6 October 2018
Referat fra generalforsamlingen kan læses her:

Referat 2018

Venlig hilsen, Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening