Generalforsamling 2020

9 March 2020
Onsdag d. 29. januar 2020 blev der afhold generalforsamling i Holstebro Bueskytteforening.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Bente og Ivan.
Suppleanter er Michael og Rasmus.
7. Valg af 1 revisor (Villy er på valg) og 1 revisorsuppleant (Ulrich er på valg).
8. Eventuelt.

Referat kan findes ved at klikke her.

Silkeborgpokalen
I år blev Silkeborgpokalen tildelt Jette Nissen for hendes store arbejde med at sælge lopper til fordel for Talenthold skytternes deltagelse i World Indoor Series 1000 i Nimes, Frankrig. Det blev til hele 16.000 kr som gjorde at prisen for deltageren kunne blive holdt ned på 2.500 kr.

Pokalen uddeles hvert år til: ¨En person som har gjort et godt stykke arbejde for foreningen, lavet et godt resultat, eller sørget for hæder eller god omtale af foreningen¨.Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening