Generalforsamling 2012

20 March 2019
Onsdag den 25. januar 2012 kl.19.00 på Idrætscenter Vest i træningslokalerne.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens forelæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Uddeling af pokal
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jan Frandsen og Bente Bogh som begge modtager genvalg
Lissi Sørensen som ikke modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter:
på valg som 1. suppleant er Jens Hansen, Modtager genvalg
på valg som 2. suppleant er Poul Pedersen, Modtager genvalg
8. Valg af revisorer
Valg af 1.revisor.På valg er Mads Miltersen, Modtager genvalg
Valg af 2.revisor.På valg er Villy Nielsen, Modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant på valg er Jens Hansen, Modtager genvalg
9. Eventuelt.

Uddeling af ”Silkeborg-pokalen” skal foretages af bestyrelsen på
generalforsamlingen. Pokalen skal uddeles til en person:”som har gjort et godt stykke arbejde for foreningen, lavet et godt resultat, eller sørget for hæder
eller god omtale af foreningen”. Til brug for bestyrelsens beslutning
kan navne bringes i forslag. Navne og skriftlig begrundelse, skal være
formanden i hænde senest 4 dage før general-forsamlingen.


Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen under punkt 6 skal
iflg. Vedtægternes §13, være skriftlige og være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen.
Formandens adr.:
Jan Frandsen
Pilevej 30
7600 Struer.
Tlf. 97853622

Der vil blive budt på kaffe/te, eller sodavand, og kage.
Mød op og kom med dine ideer, til at gøre foreningen attraktiv.