Vinterskydningen 2012

20 March 2019
Så er efteråret kommet over os og det er dermed også bleven tid til at hygge os med vinterskydningen. For at kunne deltage fra runde 1 skal tilmelding ske inden den 1. november. Der hænger tilmeldingsliste på opslagstavlen i klublokalet.

Vinterskydning er et korrespondance stævne som afholdes i de lokale bueforeninger. Det afholdes som korrespondanceskydning over 8 indendørs runder på 18 m i henhold til DBSF’s lovkompleks § 2.3. Turneringen afholdes på 18/12/8 m med 40 cm ansigter. Alle godkendte typer, må bruges. Der skydes 2x30 pile med 6 prøve pile på første runde. Af de 8 runder er de 6 bedste tællende til det samlede resultat. Man kan følge med i resultaterne på http://www.vinterskydning.dk/vinterskydning/stilling.php?type=klasse

Skydningen foregår på nedenstående klubaftener - vi skal indskærpe at der ikke kan skydes 'privat' på andre tidspunkter. Det er en turnering og regelsættet foreskriver at der skal være markør på.

Skydedatoer for vinterskydningen i Holstebro Bueskytteforening:

1. runde 12.10 – 01.11 - der skydes tirsdag/torsdag i uge 43
2. runde 02.11 – 15.11- der skydes tirsdag/torsdag i uge 45
3. runde 16.11 – 29.11- der skydes tirsdag/torsdag i uge 47
4. runde 30.11 – 13.12- der skydes tirsdag/torsdag i uge 49
5. runde 14.12 – 24.01- der skydes tirsdag/torsdag i uge  3
6. runde 25.01 – 07.02- der skydes tirsdag/torsdag i uge 5
7. runde 08.02 – 28.02- der skydes tirsdag/torsdag i uge 9
8. runde 01.03 – 14.03- der skydes tirsdag/torsdag i uge  11


For at kunne deltage fra runde 1 skal tilmelding ske inden den 1. november.
 
Til- og framelding er mulig til og med 2. runde (15. november 2012). Derefter er turneringen lukket, og der udsendes opkrævninger til klubberne