Indkaldelse til Generalforsamlingen 2013

20 March 2019

Onsdag d. 23. januar 2013 kl. 19, Træningslokale, Idrætscenter Vest 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Brian Lønholm og Niels Jørgen Sørensen, begge modtager ikke genvalg
Suppleanter: Jens Hansen og Poul Pedersen
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
Revisor Mads Miltersen er på valg. Suppleant Jens Hansen
8. Eventuelt.

Silkeborg Pokalen
Uddeling af ”Silkeborg-pokalen” skal foretages af bestyrelsen på generalforsamlingen. Pokalen skal uddeles til:
¨en person som har gjort et godt stykke arbejde for foreningen, lavet et godt resultat, eller sørget for hæder eller god omtale af foreningen¨.
Til brug for bestyrelsens beslutning kan navne bringes i forslag. Navne og skriftlig begrundelse, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag
Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen under punkt 6 skal iflg. Vedtægternes §13, være skriftlige og være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes pr. e-mail til foreningens officielle mail adresse: kontakt@holstebrobueskytteforening.dk
eller pr. brev til formanden Jan Frandsen, Pilevej 30, 7600 Struer. Tlf. 97853622

Der vil blive budt på kaffe/te/sodavand og kage.

Mød op og kom med dine ideer, til at gøre foreningen attraktiv.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening