Generalforsamling - onsdag d. 22. januar 2014

20 March 2019

Generalforsamling

Onsdag d. 22. januar 2014 kl. 19, Træningslokale, Idrætscenter Vest

Mød op og kom med dine ideer, til at gøre foreningen attraktiv.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
    Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jan Frandsen, Bente Bogh og Pieter Mogree. Bente og Pieter modtager genvalg, Jan modtager ikke genvalg.
  7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
  8. Eventuelt.

 

Uddeling af ”Silkeborg-pokalen” skal foretages af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Pokalen skal uddeles til:
¨En person som har gjort et godt stykke arbejde for foreningen, lavet et godt resultat, eller sørget for hæder eller god omtale af foreningen¨. 
Til brug for bestyrelsens beslutning kan navne bringes i forslag. Navne og skriftlig begrundelse, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen under punkt 6 skal iflg. Vedtægternes §13, være skriftlige og være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes pr. e-mail til foreningens officielle mail adresse: kontakt@holstebrobueskytteforening.dk eller pr. brev til formanden Jan Frandsen, Pilevej 30, 7600 Struer.  Tlf. 97853622

Der vil blive budt på kaffe/te/sodavand og kage.

Mød op og kom med dine ideer, til at gøre foreningen attraktiv.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Holstebro Bueskytteforening