^

Bestyrelse & Vedtægter

Forenings anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og menig medlem.Vedtægter

De gældende vedtægter kan du finde her: Vedtægter