Træningstilbud & Kontingent

Klub træning - Børnehold - Ungdomshold - Talenthold / Elitesport - KontingentDer er mange muligheder for at træne sin bueskydning hos Holstebro Bueskytteforening. Nogle af træningerne er åbn for alle medlemmer andre forgår på hold hvortil man bliver inviteret. Nedenfor kan du læse hvilke muligheder der findes.

Klubaftener - åbn træning for alle medlemmer

TIRSDAG & TORSDAG - 19:00 - 21:00

Tirsdag og torsdag aften afholder klubben fælles træningsaften. Her er alle velkommen at komme og lufte deres buer. På klubaftener er der en instruktør/træner til stede som man kan henvende sig til for at få råd og vejledning.

Børneholdet - for børn under 13 år

TORSDAG - 17:30 - 19:00

Om torsdagen er der en tidlig træning speciel for de yngste skytter. Her får man lært at skyde med bue og pil gennem leg og skydeøvelser.

Træner: Rasmus, Michael & Jimmy

Ungdomshold - for unge fra 13 til 17 år

TIRSDAG - 17:30 - 19:00

Om tirsdagen er der en tidlig træning speciel for ungdoms skytter mellem 13 og 17 år. Træningen er tiltænkt øvede skytter som har lyst til at deltage i stævner. Der trænes efter ATK-Bueskydning og det er et krav at man har viljen at deltage positiv i alle øvelser. Skytterne bliver også tilbudt at klubben indstiller dem til Bueskydning Danmarks Storsamling når de har opnået et fornuftig bueteknisk niveau.

Det forventes at man som minimum deltager i klubbens 2 årlige stævner.

Træner: Rasmus, Gunhild & Ivan

Talenthold

MANDAG - 16:30 - 18:00

Talentholdet er tiltænkt skytter som har potentiale og lyst til at blive dygtige stævneskytter. Man skal som minimum kunne skyde 75% af det gældende Dansk Rekord i ens aldersklasse/buetype for at kunne blive inviteret med på holdet. For talent- & eliteskytter bliver der udarbejdet et personligt træningsprogram som kræver 6 - 8 timers skydning ugentligt(600 - 1.000 pile).

Det forventes at man som minimum deltager i klubbens 2 årlige stævner samt at man stiller op for klubben til de Danske inde- og udendørs mesterskaber.

Er man tilknyttet Talentholdet har man mulighed for at få styrketræning gennem aftalen klubben har med Holstebro Elitesport. Det er også muligt at blive tilknyttet Holstebro Elitesport (7-9. klasse folkeskole samt på ungdomsuddannelserne i Holstebro).

Skytterne bliver også tilbudt at klubben indstiller dem til Bueskydning Danmarks Talentcenter, Ungdomslandshold eller Landshold når de har opnået det tilstrækkelige niveau hertil. Udtagelse til disse hold foretages af Bueskydning Danmarks trænerstab.

Træner: Pieter & Ulrich

Kontingent og medlemsskab

Kontingentsatser

Kontingent Pr. år
Senior( 18 år og ældre) 1.000,-
15 - 18 år 700,-
Under 15 år 600,-
Passiv medlemskab 260,-
Inmeldelsesgebyr inkl. klub T-shirt 200,-
Kontingentet til bueskytteforeningen dækker udgifter til skiver/ansigter, brugerbetaling på Idrætscenter Vest, vedligeholdelse af materiel, omkostningerne til administration og møder samt kontingent til forbundet.


Foreningens bankonto er: Jyske Bank 7590 - 1146862

Udstyr

Klubben har buer, fingerlapper og armbeskytter som nye medlemmer gratis kan benytte sig af. Det forventes at man selv anskaffer sig pile - klubben kan være behjælpelig hermed og tilbyder medlemmer begynderpile til 40 kr/pil. Klubbuer skal foreblive i klubben.

Indmeldelse

Når du møder i klubben første gang, bedes du udfylde en indmeldelsesblanket, også selv om det kun er på prøve, idet vi gerne vil vide, hvor du kan kontaktes. Indmeldelsen er ikke bindende før prøvetiden er gået, så du risikerer ikke noget. Er du under 18 år, skal du tage en indmeldelsesblanket med hjem sammen med informationsfolderen, så dine forældre kan skrive under på, at du må komme i klubben. Dine forældre er naturligvis også velkomne i klubben, enten for at prøve eller blot kikke på. Når prøvetiden er gået, får du automatisk et indbetalingskort, medmindre du forinden meddeler kassereren eller formanden, at du ikke ønsker at blive medlem. Når vi har modtaget din indbetaling, vil du blive endeligt optaget som medlem. Kvitteringen gælder som medlemskort og dækningen vil fremgå af det.

Udmeldelse

Skriftligt til formand/kasserer, med virkning fra næste kontingentbetaling. Hvis du melder dig i en anden bueskytteklub, kan du straks repræsentere den nye klub, men du får karantæne mht. holddeltagelse i henhold til Bueskydning Danmark’s regler.

Kontingentrestance

Betaler du ikke rettidig, rykkes du skriftligt for indbetalingen, og betales restancen ikke, gøres du opmærksom på, at ingen bueskytteklub under Bueskydning Danmark må optage medlemmer, som er i restance i en anden klub. Samtidig indberettes restancen til Bueskydning Danmark. Genoptagelse i Holstebro Bueskytteforening kan naturligvis ske mod betaling af restancen og indmeldelsesgebyr.

Handicapidræt

Er du handicappet og er du medlem af Holstebro Bueskytteforening, kan du blive personligt registreret hos DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund) som medlem. Registrering er nødvendig, hvis du ønsker at deltage i specielle stævner under DHIF, som f.eks. DHIF’s Forbundsmesterskab. Du kan også deltage ved alle andre stævner sammen mede klubbens øvrige medlemmer.